Základní obecné údaje

Sbor pro občanské záležitosti funguje při obecním úřadu v Kotvrdovicích po celou dobu existence úřadu a jeho členové dobrovolně napomáhají obecnímu zastupitelstvu zejména v oblasti organizace akcí pro spoluobčany.

Složení Sboru pro občanské záležitosti v Kotvrdovicích

Předseda

 • Alexová Marie

Členové

 • Hřebíčková Jitka
 • Voráčová Soňa
 • Kuncová Helena
 • Nesrstová Lenka
 • Ing. Šenkýřová Hana
 • Kořínková Věra
 • Zouharová Marie

V minulosti – v době, kdy Kotvrdovice patřily pod MNV v Jedovnicích – zejména v 80. letech minulého století (což dnes už zní značně archaicky) – Sbor zajišťoval více kulturních akcí a to i ve spolupráci s ostatními organizacemi – Český červený kříž, Svaz žen, Sokol, základní škola, SSM, apod.

Po revoluci, když se většina organizací rozpadla, zajišťoval kulturní život v obci prakticky jako jediný. Od vzniku samostatného obecního úřadu v Kotvrdovicích se činnost Sboru postupně krystalizovala do současné podoby. V roce 2011 uplyne 25 let od vzniku nové podoby Sboru pro občanské záležitosti v Kotvrdovicích – více se o pětadvacetileté činnosti můžete dovědět v části Historie SPOZ.

Přehled akcí, které zajišťují členové Sboru

Blahopřání k životním jubileím
 

Písemné blahopřání

 • 50
 • 60


Osobní návštěva s předáním dárku

 • 70
 • 75
 • 80
 • a nad 80 každoročně


Rozhlasové blahopřání

 • Ke všem výše uvedeným 
 • čtvrtletně


Vítání nových kotvrdovských občánků

 • Podle počtu narozených dětí 
 • čtvrtletně


Pořádání obřadu „zlaté svatby“, apod. na obecním úřadu

 • na požádání


Zájezd do divadla

 • konec roku


Vzpomínka na zemřelé – pamětní deska


Vedení kroniky SPOZ a pamětních listin občánků 
 

Schůze SPOZ

 • 1× za 2 měsíce
Připravujeme
Změny na webu
16. 2.

Nový záznam v Proběhlých akcích: vítání občánků

16. 2.

Nový záznam v Kalendáři: zájezd do divadla - muzikál DUCH

Z naší fotogalerie

Vítání občánků 2015

Web Obce Kotvrdovice

partner-kotvrdovice