Krátce o SPOZ

Sbor pro občanské záležitosti má od roku 2016 v rámci stránek Obecního úřadu v Kotvrdovicích svoji samostatnou rubriku, v rámci které vás budeme informovat o pořádaných akcích – vítání občánků, setkání jubilantů, apod. Všechny tyto informace postupně doplníme i o dosud nezveřejněné fotografie,

Zcela nově zavádíme SPOLEČENSKOU RUBRIKU na úvodních obecních stránkách. Zde budeme zveřejňovat jednak méně radostné události – smuteční oznámení našich spoluobčanů, ale zejména bychom rádi publikovali blahopřání k významným jubileím a životním událostem (tak jak tomu bývalo dříve v novinových společenských rubrikách nebo „blahopřáních z rádia – na přání“.

Takže pokud budete mít zájem popřát rodičům, sourozencům či kamarádům k narozeninám, výročí svatby nebo jiným významným událostem formou krátkého přáníčka – stačí zaslat na adresu správce webu Hany Šenkýřové potřebné údaje (kontaktní údaje jsou uvedeny v kontaktech) a tyto budou ve Společenské rubrice zveřejněny.

Věříme, že kromě rozhlasového blahopřání v obecním rozhlase si i tato modernější forma komunikace najde v Kotvrdovicích svoje příznivce, protože na internet si v dnešní době našli cestu nejen mladí, ale i starší spoluobčané. A tak jak si dříve rádi v novinách prohlíželi blahopřání a vzpomínky na svoje známé, tak je příjemně potěší i tato nová forma zveřejnění.

Nejbližší připravovaná událost

Zobrazit více událostí »

Poslední proběhlá událost

Zvolte si období: 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

29. 6. 2014 - Vítání občánků - červen

V poslední červnovou neděli – dříve než naše škola nadobro osiřela – naposledy přivítala svoje návštěvníky. Tentokrát to nebyli školáci, ale naši nejmenší, spolu s jejich rodiči a blízkými jsme totiž v prostorách proměněné „obřadní místnosti“ vítali naše nové občánky.

Zobrazit celý text »


29. 4. 2014 - Setkání jubilantů - duben

„A léta běží vážení,…“, povzdychli jsme si všichni v úterý 29. dubna 2014 v Pohostinství U Ševčíků, když jsme se s našimi spoluobčany „osmdesátníky“ opět po roce uviděli při příležitosti setkání jubilantů (z měsíců leden – květen) a současně mezi sebou přivítali „nové“ oslavence – spoluobčany s jubilejním výročím 70, 75 a 80 roků.

Měli jsme velkou radost, že naše pozvání přijali prakticky všichni naši spoluobčané a že jsme mohli osobně poblahopřát a předat malou pozornost. Všichni se dobře bavili – dověděli se od pana starosty pár novinek ze života obce, zavzpomínali na minulá léta nebo probrali fotografie z historie či současnosti naší obce.

Tentokrát jsme již byli po roce opět chytřejší a pořídili 2 společné fotografie oslavenců, abychom tak měli všechny jubilanty pěkně pohromadě – a vy mohli vidět, jak jim to všem slušelo.

A komu jsme blahopřáli?

Nejprve jsme všem vyřizovali pozdrav od nejstarší jubilantky – paní Věry Grimové z Dolního konce, kterou jsme osobně navštívili při příležitosti úctyhodného věku - krásných 90 narozenin.

Osobně jsme rovněž navštívili další oslavence – manžele Danuši (83) a Františka (88) Hlaváčkovy z Nové čtvrti č. 210.

Na Dolní konec jsme alespoň na dálku poblahopřáli nepřítomným oslavencům – a že to byla vzácná jubilea - k 88. narozeninám Antonínu Daňkovi z č. 34 a Anežce Kuncové z č. 54, k 84. narozeninám Ludmile Grimové z č. 28 a 83. narozeninám Drahomíře Hlaváčkové z č. 39.  Všichni ostatní jubilanti již přišli na společné setkání osobně.

Obdivovali jsme neutuchající elán naší nejstarší spoluobčanky paní Marie Pytelové (89) z Čech, krásných 88 roků pana Emanuela Zouhara ze Žleba č. 219, ze vzdálené hájenky č. 195 za námi přišla paní Věra Jelínková (87), za to skoro naproti to měla paní Věra Vymazalová (86). Výborně se pobavili oslavenci z Nové čtvrti – jak paní Jarmila Musilová (84) z č. 222, Anděla Pražáková (82) z č. 256 i Božena Hlaváčková (81) z č. 206, tak pánové jednaosmdesátníci František Burda z č. 221 a Vladimír Zouhar z Čech 111.

Ke kulatým osmdesátým narozeninám jsme blahopřáli paní Jarmile Mokré ze Žleba, Marii Buchtové z Čech i Jaroslavu Kuncovi z Nové čtvrti č. 224. Další tři jubilanti oslavili 75 narozeniny – Jarmila Ševčíková – u pošty č. 172, Věra Pernicová – u radnice č. 218 a z dolního konce č. 156 pan Jan Musil. Nejpočetnější byla poslední skupina našich nejmladších jubilantů, kterým jsme blahopřáli ke kulaté sedmdesátce – paní Marie Matušková (Čechy 188) a Helena Zapletalová (u silnice 43) a pánové Zdeněk Pernica (Dolní konec 190), Bohumil Gottwald (Nová čtvrť 235) a Josef Kučera (u silnice 73).

Takže ještě jednou všem jubilantům – hlavně zdraví, štěstí, klid a pohodu a za rok na viděnou.

Zobrazit více událostí »

Připravujeme
Změny na webu
16. 2.

Nový záznam v Proběhlých akcích: vítání občánků

16. 2.

Nový záznam v Kalendáři: zájezd do divadla - muzikál DUCH

Z naší fotogalerie

Vítání občánků 2014

Web Obce Kotvrdovice

partner-kotvrdovice