Krátce o SPOZ

Sbor pro občanské záležitosti má od roku 2016 v rámci stránek Obecního úřadu v Kotvrdovicích svoji samostatnou rubriku, v rámci které vás budeme informovat o pořádaných akcích – vítání občánků, setkání jubilantů, apod. Všechny tyto informace postupně doplníme i o dosud nezveřejněné fotografie,

Zcela nově zavádíme SPOLEČENSKOU RUBRIKU na úvodních obecních stránkách. Zde budeme zveřejňovat jednak méně radostné události – smuteční oznámení našich spoluobčanů, ale zejména bychom rádi publikovali blahopřání k významným jubileím a životním událostem (tak jak tomu bývalo dříve v novinových společenských rubrikách nebo „blahopřáních z rádia – na přání“.

Takže pokud budete mít zájem popřát rodičům, sourozencům či kamarádům k narozeninám, výročí svatby nebo jiným významným událostem formou krátkého přáníčka – stačí zaslat na adresu správce webu Hany Šenkýřové potřebné údaje (kontaktní údaje jsou uvedeny v kontaktech) a tyto budou ve Společenské rubrice zveřejněny.

Věříme, že kromě rozhlasového blahopřání v obecním rozhlase si i tato modernější forma komunikace najde v Kotvrdovicích svoje příznivce, protože na internet si v dnešní době našli cestu nejen mladí, ale i starší spoluobčané. A tak jak si dříve rádi v novinách prohlíželi blahopřání a vzpomínky na svoje známé, tak je příjemně potěší i tato nová forma zveřejnění.

Nejbližší připravovaná událost

Zobrazit více událostí »

Poslední proběhlá událost

Zvolte si období: 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

23. 10. 2013 - Setkání jubilantů - říjen

Zatímco v minulém čísle Zpravodaje jsme informovali o novince v životě naší obce – společném setkání jubilantů – druhé setkání můžeme označit jako úspěšné pokračování nově zavedené tradice.

Zobrazit celý text »


16. 6. 2013 - Vítání občánků - červen

V neděli 16.6.2013 se uskutečnilo letošní první „Vítání nových kotvrdovských občánků“, které pokračuje v nastoupeném trendu – v Kotvrdovicích se daří nově narozenými dětmi a jejich rodinami zaplnit celou tělocvičnu naší základní školy.

Zobrazit celý text »


24. 4. 2013 - Setkání jubilantů - duben

Na svatého Jiří nezašlápnou trávu ani čtyři a vylézají hadi a štíři, v Kotvrdovicích jsme si navíc tento den vybrali pro malou slavnost – shodou okolností jsme ve svém kruhu neměli žádného zástupce tohoto nejčastějšího českého jména, zato se poprvé sešli kotvrdovští jubilanti ke společné oslavě svých narozenin.

Jak již bylo avizováno, od roku 2013 mění Sbor pro občanské záležitosti způsob gratulací našim spoluobčanům, a tak mělo premiéru první setkání našich jubilantů, u kterých připadlo datum narození na měsíce leden – duben.

V tomto období oslavilo svá životní jubilea celkem 22 našich spoluobčanů, byli jsme velmi rádi, že deset z nich přijalo naše pozvání, některé jsme uvítali i s jejich doprovodem, dalších pět jubilantů navštívíme na jejich žádost osobně, protože – zejména ze zdravotních důvodů – se nemohli tohoto setkání zúčastnit.

Pan starosta a zástupci SPOZ nejprve pogratulovali přítomným oslavencům, předali jim malý balíček a při malém pohoštění je informovali o novinkách v Kotvrdovicích. Společně jsme si promítli obrázky z naší obce a potom jsme zhlédli i dokument, ve kterém vystupovala i naše oslavenkyně paní Pytelová. Společně jsme zavzpomínali na staré zvyky a obyčeje, pan Burda společně s ostatními dokonce dali dohromady i písničku, se kterou jako kluci chodili na Velikonoce „hrkat“. Velmi se líbily i starší fotografie z kotvrdovských akcí – Masopustu, vítání občánků, hodů – zde byl jednou z hlavních postav i další oslavenec pan Zouhar, dlouholetý bývalý předseda Sboru. Jen někteří litovali, že si nevzali brýle – ale i to jsme nakonec vyřešili – půjčovali jsme si jedny „putovní“ a napříště na tuto skutečnost upozorníme v pozvánce.

Ani nikdo z oslavy nespěchal domů, všichni se shodli, že to byly příjemně strávené okamžiky, protože ač bydlíme v jedné vsi, někteří se potkali opravdu po delší době a tak měli možnost si vzájemně i popovídat.

Věříme, že tato nová tradice společných gratulací bude úspěšně pokračovat a že i příští oslavenci budou spokojeni a budou se těšit na další podobné akce.

Zobrazit více událostí »

Připravujeme
Změny na webu
16. 2.

Nový záznam v Proběhlých akcích: vítání občánků

16. 2.

Nový záznam v Kalendáři: zájezd do divadla - muzikál DUCH

Z naší fotogalerie

Vítání občánků 2014

Web Obce Kotvrdovice

partner-kotvrdovice