Něco málo z historie SPOZ

Sbor pro občanské záležitosti vyvíjel činnost při MNV v Kotvrdovicích prakticky po celou dobu jeho existence, a to i v 70. a 80. letech minulého století, kdy v Kotvrdovicích fungoval pouze občanský výbor pod MNV Jedovnice.

V roce 1986 se stal předsedou Sboru pan Emanuel Zouhar z čísla 219, za jehož působnosti se činnost nebývale rozšířila o široké spektrum činností. V této době měl Sbor 11 členů.

 • Zouhar Emanuel
 • Hlaváčková Alena
 • Šenkýřová Hana
 • Hřebíčková Jitka
 • Musilová Olga
 • Pytelová Marie
 • Jedličková Zdeňka
 • Pernicová Marcela
 • Máčelová Iva
 • Kuncová Helena
 • Ševčík Václav

V roce 1988 byla činnost Sboru rozšířena – byl založen samostatný Klub důchodců, který se pod vedením pana Zouhara a ostatních členů Sboru zaměřil na organizování akcí pro starší kotvrdovské občany – táboráky na Parketě, pravidelná posezení U Pásků nebo U Plisků spojená s přednáškami, soutěžemi, večery s harmonikou. Zabezpečení možnosti odběru obědů pro důchodce patří rovněž právě do tohoto období a Kotvrdovice v té době patřily mezi první obce, které tuto službu zavedly. Vedení vlastního Sboru převzala v roce 1991 paní Hlaváčková, přičemž obě tyto složky mezi sebou nadále velmi úzce spolupracovaly. O tom, že kotvrdovský Sbor svou činností patřil mezi nejlepší svědčí skutečnost, že v roce 1991 získal 1. místo v soutěži SPOZ, kdy za toto svoje umístění získal odměnu celých 607 korun.

Dnes již pamětníci vzpomínají na nejzdařilejší akce z té doby, jako byl hojně navštěvovaný pětiletý cyklus vánočních besed, kdy vánoční program byl doplněn přehledy o životě v obci v daném roce.

Po vzoru televizních pořadů „Křeslo pro hosta“ se uskutečnily Křesla pro hosta s významnými kotvrdovskými rodáky – panem Josefem Daňkem – držitelem patentu na vlakové brzdy DAKO a prof. Dr. Zdeňkem Zouharem, hudebním skladatelem a profesorem JAMU v Brně.

V roce 1992 byla obnovena tradice hodů v Kotvrdovicích, a to hned ve velkém stylu. Kotvrdovskými mladými manželskými páry byla nazkoušena a předvedena krojovaná česká beseda a vystoupil lidový soubor z Hané. Na následujících hodech pobavil se svým programem Libor Pantůček.

Věhlas získal i kotvrdovský Masopust s obřadem „Pochovávání basy“. Farář v podání pana Skácela a kostelník Emanuela Zouhara byli natolik oblíbení, že si je zvali na podobné akce i do okolních obcí. V Kotvrdovicích je však navíc doprovázel průvod plaček, ministrantů, černá a bílá družička v mužském podání apod.

Pamatujete, která divadelní představení jsme v minulých letech navštívili?

1996

Krásná Helena

Janáčkovo divadlo Brno

1997

Polská krev

Janáčkovo divadlo Brno

1998

Lucerna

Mahenovo divadlo Brno

1999

Rose Marie

Mahenovo divadlo Brno

2000

Polská krev

Janáčkovo divadlo Brno

2001

Mam´zelle Nitouche

Mahenovo divadlo Brno

2002

Veselé paničky windorské

Mahenovo divadlo Brno

2003

Treperendy

Mahenovo divadlo Brno

2004

Noc na Karlštejně

Palác kultury Praha

2005

Rok na vsi

Mahenovo divadlo Brno

2006

My fair lady ze Zelňáku

Městské divadlo Brno

2007

Brouk v hlavě

Městské divadlo Brno

2008

Čarodějky z Eastwicku

Městské divadlo Brno

2009

Ideální manžel

Mahenovo divadlo Brno

V posledních letech se již pořádání akcí v Kotvrdovicích rozdělilo mezi jednotlivé složky, takže Sbor se soustředil hlavně na akce vítání občánků a gratulace při příležitosti životních jubileí, přičemž do budoucna začíná uvažovat o jiném způsobu organizace těchto činností.

Připravujeme
Změny na webu
16. 2.

Nový záznam v Proběhlých akcích: vítání občánků

16. 2.

Nový záznam v Kalendáři: zájezd do divadla - muzikál DUCH

Z naší fotogalerie

Jubilanti 2013

Web Obce Kotvrdovice

partner-kotvrdovice